Arrangementer

Officielle arrangementer i klubben 2024

2024

Tirsdags vinterklubaftener for medlemmer

6. februar kl. 19.00, tema: Elektronik i din flyver, GPS, Gyro, højdemåler, sensorer, kontakter, mv.

5. marts kl. 19.00, tema: ikke besluttet endnu.


6. januar, Nytårsflyvning kl. 10.00 - netværk, flyvning, æbleskiver og gløgg.

6. februar, Generalforsamling, herefter klubaften med tema.

10. marts, MDK-repræsentantskabsmøde

6. april, Klargøring af flyveplads - efterfulgt af standerhejsning.

26. maj Modelflyvningens dag - alle er velkomne til at se forbi klubben mellem kl. 10.00-15.00 hvor de medlemmer som kan deltage vil møde op og flyve. Hvis vejret melder regn og blæst forventes der ikke mange piloter.

28. maj, Klubaften hvor naboklubber inviteres.

22. juni, Vinger over Viborg - skalastævne (annonceres også i Modelflyvenyt)

17. august, Klubaften og store byttedag, naboklubber inviteres også. 


2025

25. maj 2025 Modelflyvningens dag - alle er velkomne til at se forbi klubben mellem kl. 10.00-15.00 hvor de medlemmer som kan deltage vil møde op og flyve. Hvis vejret melder regn og blæst forventes der ikke mange piloter.