Hvordan bliver jeg modelflyver

Hvis jeg vil igang med modelfly?

Hvor svært kan det være? Rigtige mænd finder da modellen i den blå avis eller på nettet og så bare ud bag huset og af sted.

Ja men så rigtig god fornøjelse i de 10 sekunder det tager dig at overtræde luftfartsloven og måske pådrage dig et økonomisk erstatnings ansvar, som en almindelig ansvarsforsikring ikke dækker, samt noget helt nyt og fremmedartet affald i din renovations sæk.


Nybegynderlanding- er du klar til at begynde for dig selv ?

Den metode blander vi os ikke i. Til gengæld vil vi gerne give dig nogle rigtigt gode råd om anskaffelse af fly og udstyr og lære dig at betjene begge dele sikkert.

Men det betinger, at du tager kontakt til os ved at komme ud på flyvepladsen en tirsdag aften i den lyse tid eller ved at ringen til:

Lars Thomsen på mobil nr. 4122 7123 eller

Henrik Sommer, formand@viborgmodelflyveklub.dk Mobil nr.: 2564 6431


Højvinget brændstof-model

Højvinget el-flyver

Helikopter, El

DLG flyver (håndkastes)

Droner

Jet, turbinemotor

Front: lavvinget skummodel, el -- Baggrund: højvinget brændstofmodel