Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Johnni Bendixen, formand@viborgmodelflyveklub.dk, M: 2684 4625

Kasserer: Erik Rohde, kasserer@viborgmodelflyveklub.dk, M: 4020 9878

Medlemmer:

Henrik Sommer

Per Villadsen

Finn Karlsen

Carsten Poulsen

Suppleant:

Allan L. Nielsen

Revisor:

Keld Gade

Revisorsuppleant:

-- Ingen --

Opgaver

Pladsmand: Johnni Bendixen

Sikkerhed: Per V.

A-certifikat: Keld Gade, Lars Thomsen

Stormodel kontrollant og certifikat: Lars Thomsen

H-certifikat: Vagn V. Laursen, Per Villadsen

Webmaster: Carsten Poulsen, M: 6166 8116

Grillmaster: Finn Karlsen


Dokumenter

Her finder du særlige klubdokumenter som vedtægter, samt referater fra bestyrelsesmøderne.


Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til formanden.