Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Henrik Sommer, formand@viborgmodelflyveklub.dk, mobil: 2564 6431

Kasserer: Carsten Poulsen, kasserer@viborgmodelflyveklub.dk, mobil: 4070 9658

Medlemmer:

Per Villadsen

Allan Strandet Jensen

Finn Haarby Karlsen

Suppleant:

Jan Lebeck

Revisor:

Keld Gade

Revisorsuppleant:

Pia Gade

Roller

Pladsmand: Jens L. H. Rasmussen

Sikkerhed: Per Villadsen.

A-certifikat: Keld Gade, Lars Thomsen, Henrik Sommer.

Stormodel kontrollant og certifikat: Lars Thomsen, Henrik Sommer

H-certifikat: Vagn V. Laursen, Per Villadsen.

Webmaster: Carsten Poulsen.

Grillmaster: (Ikke fastsat for 2022 endnu)


Dokumenter

Her finder du særlige klubdokumenter som vedtægter, samt referater fra bestyrelsesmøderne.


Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til formanden.