Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Johnni Bendixen, formand@viborgmodelflyveklub.dk, M: 2684 4625

Kasserer: Erik Rohde, kasserer@viborgmodelflyveklub.dk, M: 4020 9878

Medlemmer:

Henrik Sommer

Per Villadsen

Finn Karlsen

Carsten Poulsen

Suppleant:

Allan L. Nielsen

Revisor:

Keld Gade

Revisorsuppleant:

-- Ingen --

Roller

Pladsmand: Johnni Bendixen.

Sikkerhed: Per V.

A-certifikat: Keld Gade, Lars Thomsen, Henrik Sommer.

Stormodel kontrollant og certifikat: Lars Thomsen.

H-certifikat: Vagn V. Laursen, Per Villadsen.

Webmaster: Carsten Poulsen.

Grillmaster: Finn Karlsen.


Dokumenter

Her finder du særlige klubdokumenter som vedtægter, samt referater fra bestyrelsesmøderne.


Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til formanden.