Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Henrik Sommer, formand@viborgmodelflyveklub.dk, mobil: 2564 6431

Kasserer: Carsten Poulsen, kasserer@viborgmodelflyveklub.dk,

Medlemmer:

Per Villadsen

Johnni Bendixen

Kim Thisted

Suppleant:

Finn karlsen

Revisor:

Keld Gade

Revisorsuppleant:

Pia Gade

Roller

Pladsmand: (Ikke fastsat for 2020 endnu)

Sikkerhed: Per Villadsen.

A-certifikat: Keld Gade, Lars Thomsen, Henrik Sommer.

Stormodel kontrollant og certifikat: Lars Thomsen, Henrik Sommer

H-certifikat: Vagn V. Laursen, Per Villadsen.

Webmaster: Carsten Poulsen.

Grillmaster: (Ikke fastsat for 2020 endnu)


Dokumenter

Her finder du særlige klubdokumenter som vedtægter, samt referater fra bestyrelsesmøderne.


Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til formanden.