Arrangementer

Officielle arrangementer i klubben

Tirsdag d. 26 Februar

Generalforsamling i vinterklubhuset, Margrethesvej 9 , kl. 18.30 med mulighed for spisning (tilmelding kræves på hvem kommer)

Agenda:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning fra formanden.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse. Kasseren er på valg.

7. Valg af suppleant til bestyrelse og revisor.

8. Fordeling af faste poster i klubben.

9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen (punkt 4.) skal være formanden i hænde seneste d. 1 februar. Forslag kan mailes til : formand@viborgmodelflyveklub.dk

Onsdag d. 13. Marts - Spar Nord

Drone arrangement og fremvisning som tak for sponsoratet i 2018

Lørdag d. 6 April & Søndag d. 7 April

Forårsklargøring og arbejdsdag - vi griller og starter med et rundstykke. Arbejdspunkter følger.

April - dato følger

Arrangement for ingeniørforeningen IDA i viborg.

Søndag d. 26 Maj

Åbenthus i Viborg Modelflyverklub i forbindelse med modelflyvningenens dag 2019 på nationalt plan.

Kom og se klubmedlemmernes fly, der vil være masser af flyvning. Grillen er tændt, hvor der kan bla. kan købes frankfurtere m. brød. Er man til kaffe, så er det et godt stykke kage til.

Vi håber på super godt vejr, og at så mange som muligt vil slå et smut forbi vores flotte bane og klub på Møgelkjærvej i Viborg.

8. Juni - Skala cup

Afholdes hos Viborg Modelflyveklub - nærmere program tilgår