Arrangementer

Officielle arrangementer i klubben

Tirsdag d. 26 Februar

Generalforsamling i vinterklubhuset, Margrethesvej 9 , kl. 18.30 med mulighed for spisning (tilmelding kræves på hvem kommer)

Agenda:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning fra formanden.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse. Kasseren er på valg.

7. Valg af suppleant til bestyrelse og revisor.

8. Fordeling af faste poster i klubben.

9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen (punkt 4.) skal være formanden i hænde seneste d. 1 februar. Forslag kan mailes til : formand@viborgmodelflyveklub.dk

Onsdag d. 13. Marts - Spar Nord

Drone arrangement og fremvisning som tak for sponsoratet i 2018

Lørdag d. 6 April & Søndag d. 7 April

Forårsklargøring og arbejdsdag - vi griller og starter med et rundstykke. Arbejdspunkter følger.

April - dato følger

Arrangement for ingeniørforeningen IDA i viborg.

Søndag d. 26 Maj

Åbenthus i Viborg Modelflyverklub i forbindelse med modelflyvningenens dag 2019 på nationalt plan.

Kom og se klubmedlemmernes fly, der vil være masser af flyvning. Grillen er tændt, hvor der kan bla. kan købes frankfurtere m. brød. Er man til kaffe, så er det et godt stykke kage til.

Vi håber på super godt vejr, og at så mange som muligt vil slå et smut forbi vores flotte bane og klub på Møgelkjærvej i Viborg.

8. Juni - Skala cup

Afholdes hos Viborg Modelflyveklub - nærmere program tilgår

24. august - Skalatræf i Viborg Modelflyve Klub

Under navnet VINGER over VIBORG 2019 indbyder Viborg Modelflyve Klub til skalatræf lørdag d. 24. august 2019 og inviterer alle piloter med et skalafly til en hyggelig dag, hvor vi beundrer og taler om vore modeller samt får vist dem i luften. Også modeller, som ikke helt er klar til flyvning, må gerne tages med.

Alle modeller, der er en mindre udgave af et fly, kan deltage. Det gælder både ARF, skumfly, stormodeller, jet eller selvbygget. I er alle velkomne.

Træffet åbner kl. 10.00, men piloter er velkomne fra kl. 0800.

Vi inviterer også publikum til se vore flotte fly og måske få rekrutteret nogle nye fly-entusiaster.

Modelflyvning Danmarks skalastyringsgruppe vil være til stede for at give orientering og personlig rådgivning om skalakonkurrencer.

Vinger over Viborg sker på klubbens flyveplads på Møgelkjærvej. Pladsen er godkendt til stormodeller og jet.

Der vil være mulighed for køb af kaffe, brød, pølser og sodavand på pladsen.


Kontaktperson er Henrik Sommer

hrsommer@hotmail.dk

Mobil 25646431

Mød op til Vinger over Viborg 2019 til en dejlig lørdag med vores hobby.