Arrangementer

Officielle arrangementer i klubben

Planlagte arrangementer i klubben.

Vinterklubaftener for medlemmer

7. december 2021, tema: opsætning af sender og modtager

4. januar 2022, tema: Opladning af batterier, typer og vedligehold

1. februar 2022, Ordinær Generalforsamling

1. marts 2022, tema: Opsætning af flymodeller

5. april 2022, tema: dimensionering af el-motor, ESC og propel8. januar 2022, Nytårsflyvning med æbleskiver

9. april 2022, Baneklargøring

23. april 2022, Standerhejsning18. juni 2022, Vinger Over Viborg - Danmarks største Skalatræf