Arrangementer

Officielle arrangementer i klubben 2023

Tirsdags vinterklubaftener for medlemmer

10. januar, tema: Loddeteknikker, ledninger, stik mv.

7. februar, Ordinær Generalforsamling (indkaldes på mail) + tema: Batterier og ladning.

7. marts, tema: Sender og modtager, tips, trix og opsætning


Indendøresflyvning i Overlundhallen i Viborg (Søndage)

8. januar kl. 09.00 - 13.00 (bemærk ændret tid)

15. januar kl. 10.00 - 14.00

22. januar kl. 10.00 - 14.00

29. januar kl. 10.00 - 14.00

12. februar kl. 10.00 - 14.00

19. februar kl. 10.00 - 14.00

(4. marts er en mulighed fra kl 15.00, det er en lørdag)

12. marts kl. 10.00 - 14.00

19. marts kl. 10.00 - 14.00

26. marts kl. 10.00 - 14.00


Aktiviteter

7. januar, Nytårsflyvning med æbleskiver, 10.00 - 13.00


15. / 16. april, Baneklargøring (nærmere info følger pr. mail)


15. april, Standerhejsning kl. 13.00


14. maj, Modelflyvningens dag - alle er velkomne til at se forbi klubben mellem kl. 10.00-15.00 hvor de medlemmer som kan deltage vil møde op og flyve. Hvis vejret melder regn og blæst forventes der ikke mange piloter.


30. maj, Klubaften hvor naboklubber inviteres, grillen tændes og netværket plejes.


1. juli, Vinger Over Viborg - Danmarks største Skalatræf


29. august, byttedag for medlemmer og naboklubber. Følgende inviteres, Holstebro, Bjerringbro, Silkeborg, Skive, Herning mf.

der vil være mulighed for køb af pølser og vand, kaffen er gratis.


Indendøresflyvning i Overlundhallen i Viborg (Søndage)

8. oktober kl. 10.00 - 14.00

15. oktober kl. 10.00 - 14.00

29. oktober kl. 10.00 - 14.00

5. november kl. 10.00 - 14.00

26. november kl. 10.00 - 14.00

3. december kl. 10.00 - 14.00

17. december kl. 10.00 - 14.00


Tirsdags vinterklubaftener for medlemmer

7. november kl. 19.00, tema: Indendøres flyvning

5. december kl. 19.00, tema: RC anlæg, programmering, smarte funktioner mv.2024

Tirsdags vinterklubaftener for medlemmer

6. februar kl. 19.00, tema: Elektronik i din flyver, GPS, Gyro, højdemåler, sensorer, kontakter, mv.

5. marts kl. 19.00, tema: ikke besluttet endnu.


6. januar, Nytårsflyvning kl. 10.00 - netværk, flyvning, æbleskiver og gløgg.

6. februar, Generalforsamling, herefter klubaften med tema.

10. marts, MDK-repræsentantskabsmøde

6. april, Klargøring af flyveplads - efterfulgt af standerhejsning.

26. maj Modelflyvningens dag - alle er velkomne til at se forbi klubben mellem kl. 10.00-15.00 hvor de medlemmer som kan deltage vil møde op og flyve. Hvis vejret melder regn og blæst forventes der ikke mange piloter.

28. maj, Klubaften hvor naboklubber inviteres.

22. juni, Vinger over Viborg - skalastævne (annonceres også i Modelflyvenyt)

17. august, Klubaften og store byttedag, naboklubber inviteres også. 


2025

25. maj 2025 Modelflyvningens dag - alle er velkomne til at se forbi klubben mellem kl. 10.00-15.00 hvor de medlemmer som kan deltage vil møde op og flyve. Hvis vejret melder regn og blæst forventes der ikke mange piloter.